Grön Arena

Grön Arena – meningsfull sysselsättning i trygg, lantlig miljö

Mellskogs Gård ingår i nätverket Grön Arena, som är ett projekt under Hushållningssällskapet i Småland. Grön Arena är ett koncept för gårdar som erbjuder tjänster inom social omskorg, skola och hälsoområdet. Tjänster som anpassas efter den enskilde individen för att nå personlig utveckling och förbättrad livskvalité. Aktiviteterna utgår ifrån gårdens arbete med djur, natur och trädgård.

Mellskogs gård

 • Här på Mellskogs Gård arbetar vi utifrån ledorden; Personligt, Trygghet, Reflektion, Omtanke och Gemenskap.
 • Vi visar varandra respekt och lyssnar aktivt på varandra.
 • På gården jobbar vi miljömedvetet eftersom vi är en kravcertifierad gård.

Konceptet/Dagschema

Kl. 08.30 – Dagen börjar alltid med en samling i gamla sädesmagasinet. Där går vi igenom dagens sysslor och går en runda, medan vi pratar igenom egna tankar och funderingar. Vi tittar sedan på schemat för dagen. Vi börjar med att ta en fika för att samla lite krafter inför dagen.

Dagsaktiviteter

Vi arbetar med individanpassade aktiviteter, dessa kan t.ex. vara: matning av djuren, städning av stallet, snickra i verkstaden, pyssla i trädgården, rastning av djur, målning och reparationer av diverse saker, röjning i skogen (allt beroende på väder).

Kl. 11.30 – 12.00 – Lunch (lunchlådan tar du med dig hemifrån).

Kl. 12.00 – 13.30 – Vi byter arbetsuppgifter med varandra. Om du t.ex. har jobbat i skogen på förmiddagen så städar du i stallet och sköter om djuren på eftermiddagen.

Kl. 13.30 – 14.00 – Vi avslutar dagen med gemensam samling och utvärdering i sädesmagasinet.

Vill du veta mer om Grön Arena på Mellskogs Gård, är du välkommen att kontakta Boel Mellskog för mer info och bokning.

Vid sjukdom

 • Vid sjukdom – kontakta gården så tidigt som möjligt på morgonen på telefon 0708-22 19 36, eller genom att skicka ett sms.
 • Om arbetsledaren är sjuk får dagen bokas om, detta meddelas till er kontaktperson.

Brand eller olycksfall

 • Larma 112 och uppge adress som är:
  Skog, Mellskogs Gård, 342 62 Moheda
 • Brandsläckare finns i alla husen, verkstaden, pannrum och alla traktorer.
 • Första förband finns i stall och verkstad.
 • Vid akuta situationer som brand samlas alla vid äppelträdet framför ladugården.

Mer information om Grön Arena

Kontakta oss:
E-post: info@mellskog.se
Telefon: 0708-22 19 36

Fotogalleri