Lugna Naturupplevelser – Flow Learning

Lugna naturupplevelser

Flow LearningTM – Ersätt gymmet med naturen

Flow Learning är en enkel, kraftfull metod för att bli mer öppen för det som händer i naturen. Vetenskapligt grundade erfarenheter visar att medvetna aktiviteter i naturen verkar gynnsamt på vår hälsa. Koncentrationsförmågan stimuleras, blodtrycket förbättras och pulsen sänks. Flow Learning bygger på medveten närvaro och träning. Det handlar om att öka kunskapen om naturen och därmed förmå nyttja dess rehabiliterande kraft.

Många företag börjar upptäcka nyttan av att medarbetare som mår bra är en avgörande framgångs- och tillväxtfaktor för företagen. Flow Learning ger det verktyget.

Tillbaka till naturen – med förbundna ögon
Med förbundna ögon följer du ett rep i en mossig skogsbacke nära havet. Det handlar om att skärpa sina sinnen, vara mer närvarande och återskapa en relation till naturen.

Du och de övriga i gruppen leker er igenom de inledande övningarna, mediterar tillsammans på en äng och börjar morgonen den andra dagen med qi gong. Nu ska ni med förbundna ögon följa ett rep i en solig backe. Genom att stänga av ett sinne skärps de övriga. Deltagarna får känna sig fram, lukta, lyssna, kämpa med balansen när de inte längre kan lita på ögonen. Efteråt sitter ni på en barrig stenhäll och ser era kamrater en och en treva sig fram längs repet.

Metoden erbjuder ett lekfullt sätt att närma sig naturen. Tänk på ett barn som kan sätta sig ner i tio minuter och bara titta på en myra. För oss vuxna kan en sådan här kurs vara ett sätt att återupprätta fascinationen inför naturen. Den kan vara ett verktyg att komma ur en stressituation. När man lär sig att stanna upp och koncentrera sig ger det också en möjlighet att vara mer konstruktiv när man fattar beslut.

Vill du veta mer om Flow Learning är du välkommen att kontakta Boel Mellskog för mer info och bokning.

Bokningförfrågan:
E-post: info@mellskog.se
Telefon: 0708-22 19 36

Fotogalleri