Aktiviteter

Aktiviteter och annat som händer på Mellskogs Gård

Lugna Naturupplevelser – Flow Learning

Flow LearningTM – Ersätt gymmet med naturen Flow Learning är en enkel, kraftfull metod för att bli mer öppen för det som händer i naturen. Vetenskapligt grundade erfarenheter visar att medvetna aktiviteter i naturen verkar gynnsamt på vår hälsa. Koncentrationsförmågan stimuleras, blodtrycket förbättras och pulsen sänks. Flow Learning bygger på medveten närvaro och träning. Det…

Läs mer

Grön Arena

Grön Arena – meningsfull sysselsättning i trygg, lantlig miljö Mellskogs Gård ingår i nätverket Grön Arena, som är ett projekt under Hushållningssällskapet i Småland. Grön Arena är ett koncept för gårdar som erbjuder tjänster inom social omskorg, skola och hälsoområdet. Tjänster som anpassas efter den enskilde individen för att nå personlig utveckling och förbättrad livskvalité….

Läs mer